Nazzod

Gatekeeper Driud from the Shadow Marches

Description:
Bio:

Nazzod az Árnyperem zord mocsarai közt tengődő ork-ember törzsek egyikében látta meg a világot YK 982-ben. Apja a Kapuőrzők neves vadásza volt, akinek csapata egyik őrjárata során bukkant rá egy karavánra, amit körbevett és lemészárolt a Mélyben Szunnyadó Sárkány szektáinak egyike. A Kapuőrzők követték a szekta friss nyomait és álmukban ütöttek rajta a torz fanatikusok csapatán. Kiderült, hogy Khyber elborult követői foglyokat is zsákmányoltak, akiket nyilván későbbi gonosz szertartásaik során kínoztak volna halálra. A kimentett rabok közt volt Nazzod későbbi anyja is….
http://www.wizards.com/dnd/images/pgte_gallery/95037.jpg
Nazzod gyerekkora a Kapuőrzők kemény, kalandoktól és kihívásoktól hemzsegő napjai közt telt. A fogékony és a környezetéhez mérten gyors eszű gyereket elbűvölte törzsének hősi története és az a tudat, hogy ő is a világ sorsának őrzői közé tartozhat. Rurkh, apja csapatának vezető druidája korán felismerte, a félork gyerekben szunnyadó hatalmas tehetséget és attól kezdve vasmarokkal egyengette Nazzod útját a természet mágiájának ösvényei közt.

Ahogy Nazzod mestere meséiből és az áthaladó karavánok történeteiből megismerte az Árnyperemen túli hatalmas és mesés világ körvonalait, a fiút megmagyarázhatatlan szomorúság és vágyakozás fogta el: ráébredt, hogy a Vvaraak sárkány tanítványai, a Kapuőrzők, akik évszázadokkal korábban kiválasztottként szembeszálltak a daelkyer invázióval, megakadályozva azt, hogy a Borzalmak seregei árasszák el a világot, mára a civilizáció peremére szorultak, számukban és erejükben maroknyira fogytak. Nazzod attól fogva gyakran révedt esténként a tábortűzbe és azon töprengett, hogyan tudná felvirágoztatni ismét népét, hogy készen álljanak, amikor Xoriat erői ismét lecsapnak Eberronra. Abban egészen biztos volt, hogy Árnyperemről ez nem fog sikerülni. Rajongva tisztelte törzse vadászait, hogy szívósan és kegyelmet nem ismerve kutatták fel és űzték a környéken bujkáló és szervezkedő Borzalmakat, de megértette, hogy ez csak tűzoltás és ebben a hosszan elnyúló küzdelemben népe visszafordíthatatlanul felmorzsolódik.

Sorsa beteljesülésének érezte hát, amikor mestere, halálos ágyáról, utolsó feladatként azzal bízta meg Nazzodot, hogy utazzon Sharnba, tanuljon és derítse ki különös sárkányjegye titkait. Nazzod tudta, hogy ez egy fordulópont életében, egy elszalaszthatatlan lehetőség, hogy felhívja a külhoniak figyelmét a fenyegető veszélyre, hatalmat szerezzen, aminek segítségével ismét erős néppé teheti a Kapuőrzőket.

Nazzod zord külseje ellenére alapvetően békés természetű, igyekszik meglátni mindenkiben a jót, és csecsemő kora óta beleivódott a természet imádata, a mágiától, Khyber és a külső síkok torz hatásaitól mentes, tiszta természeté, aminek részei a növények, állatok és az Eberront benépesítő valamennyi faj. Lelkében viszont olthatatlan gyűlölet lobog a csodálatos természetet eltorzító Borzalmak iránt, ezeket tűzzel vassal üldözi és pusztítja.

A Kapuőrzök közt felnőve Nazzodnak természetes, hogy mindenki őszintén fejezi ki érzelmeit, gondolatait, nyíltan beszél szándékairól. Számára furcsa és utazásai előtt ismeretlen volt a civilizáltabb vidékeken tapasztalt köntörfalazás, másodszándékú beszéd, az ármánykodás és intrika. Nazzod ezt a viselkedést egyenesen a daelkyrek hatásának tulajdonítja és nem hajlandó ebben igazodni a környezetéhez.

Nazzod, a természete gyermeke lévén, nem egy beszédes fajta, civilizáltabb környezetből jövő társai ezért kissé morózusnak tartják: nem szeret sokat beszélni, és sokszor csak egy egy félszavas morranással válaszol a neki feltett kérdésekre.

Nazzod, a természeti népekre jellemzően igen babonás. Rengeteg apró rutinja és szertartása van az élet számos területéhez kapcsolódóan.

Nazzodra jellemző tulajdonságok: Őszinte, magabiztos, mogorva, nyugodt, független, babonás

Célok: Megtudni minél többet a rejtett sárkányjegyéről. Sereget toborozni a Borzalmak ellen. Felhívni a figyelmet a Kapuőrzők klánjára és a világ védelmének szükségességére.

Mit gondol Nazzod:

a Kapuőrzőkről: kiválasztott klán, akiknek a feladata a Világ őrzése Xoriat Borzalmainak síkjáról

a Fa Őrzőiről: szándékaik tiszták, de túlságosan elvakultak a maguk felállította célok iránt, túl radikálisak

Orkokról: Nazzod orkok közt nőtt fel, saját népének tekinti őket, ugyanúgy, ahogy az embereket

Elfekről: különös, kecses faj, akik vad, titokzatos és kiváló harcosoknak tűnnek. Jó lenne többet megnyerni a Kapuőrzők harcához

Félelfekről: ugyanúgy, ahogy a félorkok ők is kapcsolatot teremtenek két faj között, egyesítve azok minden előnyét

Gnómokról: gyors észjárású, fürge kis lények, kis emberek, akik a természet sokszínűségének élő megtestesítőik. Nagy tudású mágiájuk csodálatra méltó és hasznos lehet a Borzalmak elleni harcban.

Uralkodó Istenekről: Mesterségesen kreált hiedelemrendszer, ami eltereli hívei figyelmét a fenyegető és közelgő veszélyről és hamis biztonságba ringatja követőit. Egyébként ártalmatlan dolog.

Élőgólemekről: Tanulmányozandó! Lehet, hogy ezek a lények nem természetes teremtmények és valamiképp a daelkyrek kreatúrái, Megtudni minél többet!

ELLENSÉGEK: Torzszülöttek, élõholtak, külvilágiak és más rémek, amelyeket nem az eberroni természet részei

Fontosabb rokonok, személyek a múltból:

Rurkh: Ork, Kapuőrző druida, Nazzod mestere és tanítója, meghalt

Gorrunt: Ork vadász, harcos, Nazzod apja, egyik őrjáratból nem tért vissza

Alrira: Nazzod anyja, ember, Nazzod törzsének egyik vezetője

Vicril Steelfarmer: Barátságos félszerzet, akivel Nazzod a Zarash’ak-ból Sharnba történő hajóutazáson ismerkedett meg. A bőbeszédű félszerzet meséiből szerezte csekély ismereteinek nagy részét az Árnyperemen kívüli világról.

Nazzod

Eberron heroes dimension76